Цілі та діяльність

Основною метою діяльності Організації є всебічне сприяння інтелектуальному, професійному, естетичному, моральному, духовному розвитку людини, становлення людини як зрілої особистості, а також надання професійної та іншої допомоги людині в пошуках виходів зі складних життєвих обставин.

Основними напрямками діяльності Організації є:

 • сприяння формуванню високих стандартів духовних цінностей людини;
 • сприяння розвитку в людині природних позитивних нахилів, здібностей, обдарувань, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися і самореалізовуватися, формуванню Відчуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, до прийняття рішень і відповідальності за них;
 • сприяння формуванню зрілої і відповідальної особистості, постійному і безперервному її розвитку;
 • сприяння формуванню гармонійних сімейних відносин;
 • сприяння роботі з жінками та чоловіками, спрямованої на розуміння їх призначення і ролі в сімейних відносинах, на розвиток відповідального Ставлення до своїх обов'язків в родині і вихованні дітей;
 • сприяння поширенню сімейних цінностей та здорового способу життя;
 • сприяння в підтримці фізичного, соціального, психологічного і душевного здоров'я людини;
 • сприяння в підвищенні рівня духовності і моральних цінностей суспільства;
 • організація і проведення просвітницької програми з використанням різних психологічних методик для розвитку самовдосконалення людини;
 • сприяння у впровадженні Нових освітніх, науково-методичних, творчих та інших Навчальних програм по Формуванню особистісного і духовного розвитку різних верств населення України;
 • сприяння експериментальної діяльності, новаторства і поширенню інформації, знань і передової практики;
 • сприяння розвитку діалогу і медіації при вирішенні спірних і інших питань;
 • сприяння розвитку волонтерського руху в суспільстві і психологічна підтримка волонтерів;
 • сприяння формуванню шанобливого ставлення до дотримання основних прав і свобод людини, до вибору людини;
 • сприяння розумінню, формуванню і застосуванню ЛЮДИНОЮ способів виходу зі складних життєвих ситуацій, в яких вона опинилася;
 • сприяння організації та проведенню просвітницької програми з використанням різноманітних методик для самовдосконалення людини;
 • сприяння правовій допомозі членам Організації та іншим громадянам;
 • дослідження, моніторинг і аналіз суспільних процесів, явищ і подій, пов'язаних з основною метою діяльності Організації;
 • вивчення і використання в статутний ДІЯЛЬНОСТІ альтернативних культурних, психологічних і навчальних традицій;
 • розробка Нових освітніх форм і технологій для якісного навчання;
 • проведення інформаційно-освітньої ДІЯЛЬНОСТІ з питань статутної діяльності Організації;
 • співпраця з державними структурами, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, іншими об'єднаннями громадян з питань статутної діяльності;
 • сприяння в підвищенні професійної компетенції членів Організації в області екзистенціального консультування і терапії.
 • підтримка наукових досліджень в області екзистенційно-феноменологічної філософії і психології;
 • сприяння вдосконаленню законодавства України з питань, пов'язаних з метою Організації;
 • захист законних прав та інтересів членів Організації та інших громадян.