Етичний комітет

З метою контролю за дотриманням норм професійної етики екзистенціальними консультантами і терапевтами, дійсними членами УАЕКТ, президія організації створила етичний комітет, як окремий орган управління Організацією. Основними цілями етичного комітету є:

 

  • Створення і вдосконалення Етичного кодексу екзистенціального терапевта УАЕКТ;
  • Підвищення рівня освіти екзистенціальних терапевтів і клієнтів в області професійної етики;
  • Надання консультаційної допомоги екзистенціальним терапевтам з питань етичного характеру, що виникають в процесі їх професійної діяльності;
  • Висловлення позиції УАЕКТ в ситуаціях, пов'язаних з передбачуваними порушеннями етичних норм в діяльності екзистенціальних терапевтів;
  • Згідно з пунктом 2.3.8. Статуту УАЕКТ, представлення інтересів і, при необхідності, захист ділової репутації екзистенціальних терапевтів в етичних комітетах інших професійних організацій (наприклад, ЄАП) або в суді.


В етичний комітет терміном до 2022 р обрані дійсні члени УАЕКТ:


До компетенції Етичного комітету УАЕКТ відноситься:

  • Розгляд звернень екзистенціальних терапевтів з роз'яснення окремих положень Етичного кодексу УАЕКТ;
  • Розгляд запитів і скарг фізичних чи юридичних осіб за фактом порушення Етичного кодексу екзистенціального терапевта УАЕКТ (ігнорування викладених в ньому положень, невірне їх тлумачення або навмисне порушення) і підготовка відповідних висновків за підсумками такого розгляду;
  • Підготовка рекомендацій щодо застосування санкцій (в рамках компетенції УАЕКТ) щодо екзистенціальних терапевтів, чиє порушення етичних норм і принципів було встановлено і підтверджено Етичним комітетом;
  • Підготовка проектів змін і доповнень до Етичний кодекс УАЕКТ;
  • Інформування членів УАЕКТ про діяльність Етичного комітету за допомогою розміщення відповідних матеріалів на сайті та інших офіційних видань УАЕКТ, а також на щорічних конференціях УАЕКТ.


Детальніше про цілі, діяльність і процедури етичного комітету див. Положення про етичний комітет.


Подати заяву в етичний комітет