Положення «Про правила запозичення авторських розробок в УАЕКТ»

Положення

«Про правила запозичення авторських розробок в УАЕКТ»

 

Преамбула:

Необхідність створення цього документа обумовлена прецедентами порушень етичних принципів в сфері запозичення розробок колег по Асоціації. Метою Положення «Про правила запозичення авторських розробок в УАЕКТ» є регуляція процедури запозичення авторських розробок колег в УАЕКТ. Надалі планується розробка Додатка до цього рішення, щодо етичних принципів

запозичень у колег, які не є членами УАЕКТ.

 1. Поняття «запозичення» в УАЕКТ

Запозичення - поняття, що широко застосовується в різних сферах життєдіяльності людини, в тому числі в різних областях науки (лінгвістиці, юриспруденції та ін.). Терміном «запозичення» зазвичай позначають як сам процес, так і «продукт», результат запозичення.

В УАЕКТ під запозиченням розуміється включення в професійну діяльність члена УАЕКТ авторських професійних розробок інших членів УАЕКТ.

 1. Поняття «авторства» і «авторської професійної розробки» в Етичному Кодексі УАЕКТ

Під авторством розуміється визнання членом УАЕКТ морального права на присвоєння собі продукту своєї інтелектуальної та творчої праці. Право авторства дає можливість члену УАЕКТ зберегти за собою можливість відмови від претензії інших членів Асоціації на запозичення, так само як і дозволу запозичувати свої авторські професійні розробки.

Умови запозичення визначаються автором при можливості узгодження з тим, хто побажав запозичити його розробку.

Претендент на авторство несе моральну відповідальність за достовірність авторства своєї професійної розробки.

 1. Предмет запозичення

Під авторськими професійними розробками (предмет запозичення) розуміються:

Цілісні комплекси:

 • авторські методи і методики;
 • процедура проведення заходів⃰;
 • опубліковані статті, книги (зокрема опубліковані будь-де в мережі інтернет);
 • пости в соціальних мережах, та інша інтелектуальна власність.

Елементи комплексів:

 • схема процедури ведення заходів;
 • опис методів роботи;
 • назви статей і публікацій;
 • цитати;
 • авторські психотерапевтичні техніки і прийоми;
 • найменування заходів.

Рекламний контент:

 • логотипи;
 • слогани;
 • рекламні тексти;
 • оформлення та дизайн.

⃰Під заходом в УАЕКТ розуміється організація групи людей з метою проведення психотерапевтичних груп, семінарів, лекцій, презентацій, навчальних програм, тощо.

 1. Ознака запозичення

Ознакою запозичення вважається понад 30% збігу в будь-якому з предметів запозичення з авторською професійною розробкою.

 1. Правила запозичення:

- по можливості, рекомендовано отримання дозволу від автора на запозичення;

- обов'язкове посилання на автора при рекламі роботи, під час самої роботи, а також при будь-якому іншому способі використання різних форм запозичених авторських розробок.

 1. Санкції за порушення правил запозичення:

1) Правління УАЕКТ отримує від Етичного Комітету матеріали за скаргою позивача і ухвалює за нею рішення.

2) Якщо відповідач вперше порушив правила запозичення, то Правління робить йому письмове попередження з посиланнями на доказову базу.

3) Якщо відповідач вдруге порушив правила запозичення, Правління робить повторне попередження з повідомленням відповідача про ризик бути виключеним з членів Асоціації та оприлюднює факт порушення на рівні Асоціації.

4) Третє порушення правил запозичення однією людиною стає обґрунтованим приводом для виключення її з членів УАЕКТ. Можлива альтернатива - заборона на проведення різних заходів, пов'язаних з діяльністю УАЕКТ, протягом року.

5) Правління УАЕКТ повідомляє своє рішення щодо результатів розслідування інциденту, пов'язаного з порушенням правил запозичення, всім членам Асоціації.

 1. Процедура подачі скарги на порушення авторства і правил запозичення

Відбувається згідно із затвердженою і опублікованою процедурою подачі скарги у Етичний Комітет УАЕКТ (див. «Процедура Подання заяв (Запитів, скарг) у Етичний комітет» http://uaect.org.ua/ua/etika/protsedura-podannia-zaiav-zapitiv- skarg-u-etichnii-komitet /).