Процедура подання заяв (запитів, скарг) у Етичний комітет

ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЗАЯВ (ЗАПИТІВ, СКАРГ)
У ЕТИЧНИЙ КОМІТЕТ

Заява (запит, скарга) на факт можливого порушення екзистенціальним консультантом норм професійної етики оформляється фізичною або юридичною особою у вільній формі, на ім'я голови етичного комітету УАЕКТ. Контактна інформація голови етичного комітету знаходиться у відкритому доступі в реєстрі афілійованих осіб Організації на офіційному сайті УАЕКТ.
Для гарантованого прийняття до розгляду етичним комітетом УАЕКТ Заява (скарга) на факт можливого порушення екзистенціальним терапевтом норм професійної етики повинна містити наступну інформацію:
Ім'я, прізвище та, якщо відомо, кваліфікацію і членство в УАЕКТ порушника;
Ім'я заявника;
Статус (клієнт, учасник групи, їх родич, колега і ін.) Заявника;
Контактну інформацію заявника (для уточнення наданої інформації та повідомлення про прийняте за його заявою (скаргою) вирішенні етичного комітету);
Детальний опис ситуації, в якій передбачається факт порушення екзистенціальним терапевтом норм професійної етики.
Етичний комітет УАЕКТ не гарантує, але не виключає, прийняття до розгляду анонімних заяв (запитів, скарг).
Етичний комітет УАЕКТ гарантує дотримання конфіденційності заявника (скаржника), а також конфіденційність всіх осіб, причетних до розглянутого випадку порушення норм професійної етики.
Фізичні та юридичні особи можуть направляти заяви (запити, скарги) на ім'я голови комітету або заповнивши відповідну форму на офіційному сайті УАЕКТ, або на електронну адресу етичного комітету, або рекомендованим листом на юридичну адресу Організації, що знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті УАЕКТ.
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЕТИЧНОГО КОМІТЕТУ
Заявник, в разі винесення етичним комітетом УАЕКТ негативного рішення за фактом заявленого ним порушення, має право подати апеляцію або в етичну раду МФЕК, або в етичний комітет будь-якого з професійних співтовариств, організаційним членом яких є УАЕКТ (наприклад, FETE, ЄАП).
Екзистенціальний терапевт, дійсний член УАЕКТ, має право оскаржити рішення етичного комітету і санкції, накладені на нього Президією УАЕКТ.
Рішення етичного комітету і санкції Президії, накладені на екзистенціального терапевта, дійсного члена УАЕКТ, можуть бути скасовані не менше, ніж двома третинами голосів загальних зборів УАЕКТ.
При підтвердженні рішення етичного комітету і санкцій Президії недостатньою для їх скасування кількістю голосів загальних зборів дійсних членів УАЕКТ, екзистенціальний терапевт має право направити апеляцію про розгляд його випадку або в етичну раду МФЕКТ, або в етичні комітети інших професійних співтовариств, організаційним членом яких є УАЕКТ (наприклад , FETE або ЄАП).