Професійний рівень

Тривалість програми професійного рівня - 2 роки. Професійний рівень підготовки включає в себе курси лекцій, семінарів, майстер-класів та супервізій, метою яких є підвищення професійної ерудиції слухачів, а також набуття практичного досвіду в області екзистенціального консультування і терапії. Професійний рівень складається з восьми чотириденних сесій (по 4 в рік) або 320 годин аудиторних занять, а також позааудиторних годин роботи: читання професійної літератури, написання письмових робіт (есе) з прочитаного, підготовка звітів з отриманих супервізій індивідуальної і групової роботи. У програмі професійного рівня передбачена велика кількість практичної роботи слухачів: супервізії публічних консультацій, ведення малих екзистенційних груп і ін.

По закінченню слухачі проходять підсумкові випробування. Випробування складаються з презентації супервізорскій раді IPEC терапевтичного випадку з власної практики, проведення екзистенціальної терапевтичної роботи з групою під наглядом супервізора і перевірки загальної і професійної ерудиції випускника, за допомогою аналізу письмових робіт слухачів.

Слухачі, які успішно пройшли підсумкові випробування, отримують:

  • Сертифікат IPEC;
  • Місце в міжнародному реєстрі екзистенціальних терапевтів;
  • Дійсне членство в професійному співтоваристві екзистенціальних терапевтів.


Більш докладно про професійну підготовку екзистенціальних терапевтів див. на офіційному сайті МІЕК.