Меморандум з екзистенціального консультування

Затверджений на першій конференції дійсних членів Міжнародної асоціації екзистенціального консультування «Екзистенціальна традиція», Білорусь, Могилевська обл., м. Кругле 15.09.2016 р


Станьте для початку тими,

Ким себе проголошуєте.

С.С. Аверинцев.

 

І. Наше розуміння екзистенціального консультування:

 1. Екзистенціальне консультування є гуманітарним праксисом, заснованим на екзистенціальної філософії.
 2. Екзистенціальне консультування - спів-буття консультанта і людей, що звернулися до нього за допомогою, таке що допомагає їм прожити і пережити складний для них період життя не на самоті, допомагає їм у пошуках виходу з глухих кутів життя, в пошуках джерела сил для здійснення цього виходу.
 3. Екзистенціальне консультування може супроводжувати деякий час життя людини, але не повинно ставати найважливішим елементом його життя, може допомагати йому справлятися з викликами життя, але не повинно ставати залежністю від зустрічі з консультантом або терапевтичної групою.
 4. В екзистенційному консультуванні важливо бачити межу, яка відділяє цю діяльність від діяльності священнослужителя. Екзистенціальний консультант може допомагати людині ясно побачити здійснені ним помилки, але не може знімати з душі людини їх вантаж, відпускати його гріхи.
 5. Оскільки екзистенціальне консультування не грунтується на натурфілософії, воно є альтернативою академічній психології і клінічної психіатрії, а також заснованою на них практикою.
 6. Оскільки екзистенціальне консультування є праксисом, заснованим на екзистенціальній філософії, воно світоглядно несумісне з іншими напрямками психотерапії, в основі яких лежать інші філософські світогляди.
 7. Екзистенціальне консультування не є методом. Його не можливо засвоїти і користуватися ним у відповідних для цього ситуаціях.
 8. Екзистенціальне консультування не має ані технік, ані технологій, ані прийомів, тому не може бути стандартизовано.
 9. Екзистенціальне консультування вимагає формування особистості консультанта і нерозривно пов'язане з цією особистістю як її вираження, прояв.

 

ІІ. Наші вимоги до екзистенціального консультанта:

 1. Оскільки екзистенціальне консультування є гуманітарним праксисом, заснованим на екзистенціальній філософії, можливість здійснення цього праксису забезпечує прийняття консультантом погляду на устрій світу, свого життя, і життя інших людей, що розвивається філософією екзистенціалізму.
 2. Схвалення екзистенціальної філософії має на увазі життя відповідно до неї, в цьому сенсі екзистенціальне консультування вимагає перебудови способу життя консультанта відповідно до світогляду екзистенціалізму.
 3. Екзистенціальному консультанту необхідні, перш за все: зацікавленість у житті інших людей, співчуття, необхідність бути разом з ними в радості і печалі, бути разом з ними розгубленим, слабким, бути разом з ними винуватим, бути тим, хто має надію і тим, хто шукає виходу.
 4. Екзистенціальний консультант супроводжує людину виключно на складному відрізку його життєвого шляху.
 5. У діяльності екзистенціального консультанта неприпустимі:
    1. Бажання переважати над клієнтом, вести його за собою;
    2. Нав'язування клієнту своїх релігійних переконань або моральних цінностей;
    3. Знецінення в очах клієнта його минулого досвіду роботи з іншими терапевтами;
    4. Бажання догодити клієнту або кому-небудь в зв'язку з клієнтом;
    5. Публічне висловлювання своїх політичних уподобань. Що ускладнює або унеможливлює допомогу клієнтам, які дотримуються інших поглядів;
    6. Розповсюдження продукції мережевого маркетингу серед клієнтів та колег.
 6. Екзистенціальний консультант не може одночасно бути психотерапевтом будь-якого іншого напрямку.

 

III. Наше розуміння процесу професійної підготовки екзистенціальних консультантів:

 1. Підготовка екзистенціальних консультантів повинна бути процесом, організованим на основі екзистенціалізму. Це означає, що процес підготовки повинен бути життєво співрозмірний, без поспіху. Це також означає, що програма підготовки повинна весь час коригуватися, щоб відповідати мінливій ​​ситуації в житті підготовлюваних екзистенціальних консультантів і в житті навчальної групи.

 2. Щоб уникнути перетворення процесу підготовки екзистенціального консультанта в спосіб проведення дозвілля, щоб уникнути появи «групоголізму», не бажана участь слухача більш, ніж в двох терапевтичних групах в рік.

 3. Підготовка екзистенціального консультанта повинна бути в першу чергу спрямована на:

    1. Прояв його душевності і духовності, які об'єднують його з самим собою і з іншими людьми;
    2. Самовизначення - прийняття себе як наділеної свободою волі людини, що самостійно визначає своє майбутнє в тих життєвих обставинах, в яких вона опиняється, і несе відповідальність за наслідки цього свого самовизначення;
    3. Прийняття викликів долі, пошук і знаходження гідних відповідей на них;
    4. Вміння шкодувати про скоєне і шукати, як не повторювати скоєні помилки;
    5. Пошук образу справжнього життя і преображення (перетворення) екзистенціального консультанта відповідно до нього;
    6. Усвідомлення консультантом свого життя недосконалим, а себе таким що потребує екзистенціального консультування;
    7. Формування потреби у вирішенні своїх нагальних життєвих проблем, в необхідності змін власного життя, у здійсненні конкретних дій, що ведуть до цих змін.
 4. І лише в другу чергу підготовка екзистенціальних консультантів повинна бути спрямована на:

    1. Розширення ерудиції в області екзистенціальної філософії, психології та психотерапії, в області сучасної і класичної культури;
    2. Засвоєння мов, розроблених в практичному екзистенціалізмі для вивчення опису і розуміння життя іншої людини;
    3. Знайомство з каноном екзистенціального консультування;
    4. Схвалення етичного кодексу екзистенціального консультанта.

   

 5. Підготовка екзистенціальних консультантів відбувається в ході екзистенціальних терапевтичних сесій і самостійної праці над своїм життям між сесіями.

 6. Людина, що готується стати екзистенціальним консультантом бере на себе відповідальність між сесіями:

    1. Працювати над осмисленням того, що сталося на сесії;
    2. Втілювати в життя прийняті рішення;
    3. Читати визначену викладачами літературу;
    4. Переглядати визначені викладачами фільми;
    5. Писати есеї на задані теми, при цьому не обговорюючи ті чи інші твори культури, а осмислюючи своє життя за допомогою цих творів.

   

 7.  Якщо цього не відбувається, то участь в сесіях з підготовки екзистенціального консультанта розбурхує почуття, уяву, розвиває безпідставну мрійливість, тішить самолюбство, вирощує марнославство, грає на страхах, але не розвиває людину ані душевно, ані духовно і повинна бути припинена.

 8. Коли, замість осмислення підсумків терапевтичних груп та навчальних сесій, замість інтегрування, часом, досить складного, цих підсумків в своє життя, люди йдуть в нові і нові терапевтичні групи, починає розвиватися залежність від терапевтичних груп. У цих випадках процес підготовки екзистенціальних консультантів для них повинен бути призупинений або припинений.

   

З текстом меморандуму ознайомлений (а). З усіма його положеннями погоджуюсь: